Stötvågsbehandling

Eureka_logo_fyrkant

Stötvågsbehandling / tryckvågsbehandling är en snabb, effektiv, välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod.

Vad menas med Stötvågsbehandling?

Vid indikation använder vi oss av stötvågsbehandling som är en enkel och effektiv behandling mot kroniska muskel- och senbesvär. Forskning visar mycket goda resultat efter 3-6 stötvågsbehandlingar.

Stötvågsbehandling/ tryckvågsbehandling är en snabb, effektiv, välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod. Genom att använda sig av en sk. applikator (via ett pneumatiskt tryck) genereras stötvågor, som transporteras in i smärtområdet. Stötvågor minskar en av kroppens signalsubstanser och detta ger en smärtlindrande effekt, samtidigt som det stimulerar blodcirkulationen. Till följd av detta ökar ämnesomsättningen i det behandlade området, vilket i sin tur påskyndar kroppens egna läkningsprocesser. En tryckvåg är en rent mekanisk våg. Stötvågor bryter upp ärrvävnad (och möjlig kalk) i senor och muskelfästen.Vi har stor erfarenhet och speciellt goda resultat vid hälsene- och hålfots besvär (plantarfasciiter/hälsporrar).

Ring receptionen 0243-233060, för bokning av stötvågsbehandling!